top of page
English
measure of information
polski
English
polski
miara informacji
w teorii informacji, funkcja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia należącego do zbioru możliwych zdarzeń.

bottom of page