top of page
English
message
polski
English
polski
komunikat


1. W obiektowości – sygnał wysłany do komponentu (patrz: komponent) lub obiektu (patrz: obiekt) oraz inicjujący operację lub metodę, która jest przypisana do tego obiektu i zdefiniowana w klasie (patrz: klasa) (lub nadklasie (patrz: nadklasa)) tego obiektu lub jest przypisana do komponentu i określona w specyfikacji komponentu.
Komunikat może być wysłany w trybie akcji synchronicznej (patrz: akcja synchroniczna) lub akcji asynchronicznej (patrz: akcja asynchroniczna).

2. W języku UML – specyfikacja (patrz: specyfikacja) komunikacji pomiędzy bytami programistycznymi (na przykład obiektami), które przekazują sobie informację z jednoczesnym oczekiwaniem, że zostanie pojęta określona czynność.
Odebranie egzemplarza (patrz: egzemplarz) (wystąpienia) komunikatu jest najczęściej traktowane jako egzemplarz (wystąpienie) zdarzenia.

bottom of page