top of page
English
meteorological geographical features
polski
English
polski
warunki meteorologiczno-geograficzne
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, warunki atmosferyczne i ich pomiary z uwzględnieniem opadu atmosferycznego, temperatury, ewapotranspiracji, prędkości i kierunku wiatru.

bottom of page