top of page
English
mineral resources
polski
English
polski
zasoby mineralne
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, zasoby mineralne, w tym rudy metali, surowce skalne i chemiczne, łącznie z informacjami dotyczącymi głębokości/wysokości i rozmiarów danych zasobów.

bottom of page