top of page
English
monocomparator
polski
English
polski
monokomparator
urządzenie służące do pomiaru współrzędnych tłowych (patrz: współrzędne tłowe) na zdjęciu fotogrametrycznym.

bottom of page