top of page
English
multispectral
polski
English
polski
wielospektralny
w teledetekcji, dotyczący dwóch lub więcej pasm spektralnych (spectral bands), czyli przedziałów długości fal elektromagnetycznych.

bottom of page