top of page
English
northing
polski
English
polski
współrzędna północna
w odwzorowaniu kartograficznym, współrzędna wzdłuż osi skierowanej na północ.

bottom of page