top of page
English
OLE/COM – Object Linking and Embedding/Common Object Model
polski
English
polski
OLE/COM
platforma przetwarzania rozproszonego opracowana przez firmę Microsoft dla środowiska MS Windows.
Jest ona połączeniem dwóch technologii:

1. OLE– technologia w zakresie interfejsów obiektowych jako rozwinięcie koncepcji schowka (clipboard) służącego do kopiowania danych celem ich użycia przez różne programy.

2. COM – technologia dotycząca komunikacji komponentów oparta na modelu obiektowym. Jej nowsza wersja sieciowa to DCOM, a bardziej zaawansowanym rozszerzeniem jest ActiveX.

bottom of page