top of page
English
open data
polski
English
polski
dane otwarte
Dane, które są dostępne dla każdego bez ograniczeń i mogą być użytkowane w dowolnych celach. Dane otwarte mają szczególne znaczenie w administracji publicznej, nauce i edukacji.

Luty 2018

JG

bottom of page