top of page
English
outlier
polski
English
polski
obserwacja wątpliwa
wynik pomiaru tak znacznie różniący się od innych wyników, że prawdopodobnie nie należy on do rozpatrywanej populacji.

bottom of page