top of page
English
package diagram
polski
English
polski
diagram pakietów
w języku UML – diagram pakietów jest szczególnym przypadkiem diagramu klas (patrz: diagram klas) przedstawiającym grupy klas połączonych w pakiety i zależności jakie występują pomiędzy tymi grupami.
Notacja graficzna takiego diagramu jest inna niż zwykłego diagramu klas. Diagramy pakietów służą głównie do podziału skomplikowanego modelu danych na fragmenty i do określenia reguł przekazywania powiązań i zależności pomiędzy klasami należącymi do różnych pakietów.

bottom of page