top of page
English
passive matrix display device
polski
English
polski
monitor z bierną matrycą
monitor ciekłokrystaliczny (patrz: monitor ciekłokrystaliczny), w którym do sterowania wiersza lub kolumny pikseli (patrz: piksel) stosuje się tylko jeden tranzystor.

bottom of page