top of page
English
passive remote sensing system
polski
English
polski
system teledetekcyjny pasywny
zestaw urządzeń i oprogramowania służący do rejestracji promieniowania słonecznego odbitego od badanych obiektów lub emitowanego przez te obiekty.

bottom of page