top of page
English
persistent identifier
polski
English
polski
identyfikator trwały
niepowtarzalny identyfikator (patrz: identyfikator) jakiegoś bytu informatycznego, który jest niezmienny przez cały czas istnienia tego bytu.

W obiektowości tym bytem jest obiekt (patrz: obiekt).

bottom of page