top of page
English
photo scale
polski
English
polski
skala zdjęcia
stosunek długości odcinka na zdjęciu fotogrametrycznym do długości tego odcinka w terenie.

Skala zdjęć wynika z wymagań technicznych i jest w pierwszym rzędzie uzależniona od skali mapy, która ma być opracowana na podstawie tych zdjęć. Współzależność obydwóch skal ilustruje podany niżej przykładowy rysunek, na którym, przy bliżej nieokreślonych wymaganiach technicznych, oznaczono obszar dopuszczalnych par: skala mapy, skala zdjęcia.

Ilustracja zależności między skalą zdjęcia i skalą mapy
bottom of page