top of page
English
photogrammetric camera
polski
English
polski
kamera fotogrametryczna
kamera o znanej orientacji wewnętrznej (patrz: orientacja wewnętrzna) umożliwiająca uzyskiwanie obrazów (patrz: obraz) (zdjęć) fotogrametrycznych.

bottom of page