top of page
English
pixel
polski
English
polski
piksel
najmniejszy dwuwymiarowy element obrazu, któremu mogą być przypisane atrybuty, np. kolor lub intensywność.

Piksel ma z reguły kształt czworoboku, np. kwadratu.

bottom of page