top of page
English
plotter
polski
English
polski
ploter
graficzne urządzenie wyjściowe służące do wykonywania trwałych kopii (patrz: kopia trwała) obrazów i rysunków.

bottom of page