top of page
English
polygon
polski
English
polski
wielokąt
obszar płaszczyzny ograniczony łamaną zwyczajną zamkniętą łącznie z tą łamaną.

bottom of page