top of page
English
polyline
polski
English
polski
łamana
linia utworzona przez skończoną liczbę uporządkowanych i kolejno połączonych odcinków linii prostych lub krzywych.

bottom of page