top of page
English
portrayal
polski
English
polski
prezentacja
według norm ISO 19100, przedstawienie informacji ludziom.

bottom of page