top of page
English
prime meridian
polski
English
polski
południk zerowy
południk, od którego liczona jest długość geograficzna astronomiczna lub geodezyjna, czyli południk o zerowej długości geograficznej.

Powszechnie przyjmuje się, że jest to południk obserwatorium w Greenwich.

bottom of page