top of page
English
process domain model
polski
English
polski
dziedzinowy model procesu
w specyfikacjach OGC – podtyp dziedzinowego modelu aplikacyjnego (patrz: dziedzinowy model aplikacyjny) opisujący jednoznacznie określone procesy związane z działalnością specyficzną dla tej dziedziny.
Modele takie obejmują między innymi reguły działalności, przyjęte zasady, zadania i procedury określone w postaci łańcuchów usług przetwarzania.

bottom of page