top of page
English
public administration
polski
English
polski
administracja publiczna


1) wykonywanie zadań przez organy państwowe i samorządowe w zakresie określonym prawem dla władzy wykonawczej,
2) organy tej władzy.

bottom of page