top of page
English
quality assurance
polski
English
polski
zapewnienie jakości
w opracowaniu systemu, zespół systematycznie wykonywanych czynności mających na celu spełnienie przez system przyjętych wymagań.

bottom of page