top of page
English
random error
polski
English
polski
błąd przypadkowy
składnik błędu zmieniający się w sposób losowy, niemożliwy do przewidzenia.

bottom of page