top of page
English
raster data
polski
English
polski
dane rastrowe
dane przestrzenne odniesione do rastra (patrz: raster).

bottom of page