top of page
English
raster map
polski
English
polski
mapa rastrowa
dwuwymiarowa tablica zawierająca wartości atrybutu przyporządkowanego komórkom (patrz: komórka) tworzącym raster (patrz: raster).

bottom of page