top of page
English
raster plotter
polski
English
polski
ploter rastrowy
ploter (patrz: ploter), który generuje obraz przez utrwalanie kolejnych wierszy odpowiadającego mu rastra.

bottom of page