top of page
English
register
polski
English
polski
rejestr
zbiór plików zawierający identyfikatory przypisane do rejestrowanych elementów, wraz z opisami powiązanych elementów, zgodnie z ISO 19135.

bottom of page