top of page
English
regression curve
polski
English
polski
krzywa regresji
dla zmiennej losowej dwuwymiarowej, funkcja wyrażająca warunkową wartość oczekiwaną jednej zmiennej w zależności od wartości, które przyjmuje druga zmienna.

bottom of page