top of page
English
repeatability
polski
English
polski
powtarzalność
wzajemna bliskość (mała rozbieżność) wyników operacji wykonywanych w jednakowych warunkach.

bottom of page