top of page
English
requirement
polski
English
polski
wymaganie
w opracowaniu systemów, przyjęty na wstępie istotny warunek, który powinien być przez system spełniony.

bottom of page