top of page
English
satellite photogrammetry
polski
English
polski
fotogrametria satelitarna
dział fotogrametrii (patrz: fotogrametria) dotyczący wykonania obrazów fotogrametrycznych z pokładu satelity oraz opracowania tych obrazów.

bottom of page