top of page
English
side looking radar (slr)
polski
English
polski
radar bocznego wybierania
radar wyposażony w anteny skierowane na lewo i na prawo w stosunku do kierunku lotu i służący do mapowania obiektów wydłużonych, np. dróg i rzek.

bottom of page