top of page
English
simple spatial object
polski
English
polski
obiekt przestrzenny prosty
obiekt przestrzenny (patrz: obiekt przestrzenny), który nie zawiera innych obiektów przestrzennych.

bottom of page