top of page
English
soil
polski
English
polski
gleba
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, gleby i podglebie charakteryzowane na podstawie głębokości, tekstury, struktury i zawartości cząstek oraz materiału organicznego, kamienistości, erozji, a w odpowiednich przypadkach na podstawie przeciętnego nachylenia oraz przewidywanej zdolności zatrzymywania wody.

bottom of page