top of page
English
soil-based land classification
polski
English
polski
gleboznawcza klasyfikacja gruntów
podział gruntów na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, która jest ustalana na podstawie cech genetycznych gleb.

bottom of page