top of page
English
spatial
polski
English
polski
przestrzenny
dotyczący przestrzeni, odnoszący się do wymiarów i położenia.

bottom of page