top of page
English
spatial data set
polski
English
polski
zbiór danych przestrzennych
w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.

bottom of page