top of page
English
spatial data sharing
polski
English
polski
wspólne korzystanie z danych przestrzennych
w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, procesy wymiany danych przestrzennych, wchodzących w skład tej infrastruktury, realizowane przez organy publiczne a także instytucje i organy Unii Europejskiej oraz organy ustanowione na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska i państwa członkowskie.

bottom of page