top of page
English
spatial data thematic accuracy
polski
English
polski
dokładność tematyczna danych przestrzennych
właściwość danych przestrzennych dotycząca ich jakości (patrz: jakość), wyrażająca dokładność atrybutów ilościowych, a także prawidłowość określenia atrybutów jakościowych, klasyfikacji obiektów i ich relacji.

bottom of page