top of page
English
spatial data theme
polski
English
polski
temat danych przestrzennych
według ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, określona tematyka danych przestrzennych oraz przyporządkowane jej zbiory danych.

bottom of page