top of page
English
spatial object life-cycle information
polski
English
polski
informacja o cyklu życia obiektu przestrzennego
w INSPIRE, zbiór własności obiektu przestrzennego, które opisują cechy czasowe wersji obiektu przestrzennego lub zmian między wersjami.

bottom of page