top of page
English
spatial object type
polski
English
polski
typ obiektu przestrzennego
w INSPIRE, kategoria obiektów przestrzennych.

bottom of page