top of page
English
spatial reference
polski
English
polski
odniesienie przestrzenne
według normy ISO 19111, opis położenia w świecie rzeczywistym. Opis ten może mieć postać oznaczenia, kodu lub zbioru współrzędnych.

bottom of page