top of page
English
spatial reference system
polski
English
polski
system odniesień przestrzennych


1) system służący do określania położenia w świecie rzeczywistym, np. system odniesienia za pomocą współrzędnych (patrz: systemy odniesienia za pomocą współrzędnych), system odniesień liniowych (patrz: system odniesień liniowych) lub system odniesienia za pomocą kodów pocztowych,

2) przyjęte dla danego obszaru i logicznie powiązane układy odniesienia (patrz: układ odniesienia), modele geoidy, układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne, np. państwowy system odniesień przestrzennych (patrz: państwowy system odniesień przestrzennych) obowiązujący w Polsce.

bottom of page