top of page
English
specialization
polski
English
polski
specjalizacja


1. W obiektowości – związek pomiędzy klasą bardziej szczegółową (podklasą (patrz: podklasa)) a klasą bardziej ogólną (nadklasą (patrz: nadklasa)), dotyczy to również innych klasyfikatorów (patrz: klasyfikator), na przykład podtypu i nadtypu (patrz: nadtyp).

2. W języku UML i w normach grupy ISO 19100 – zależność taksonomiczna (patrz: taksonomia) pomiędzy elementem bardziej szczegółowym i elementem bardziej ogólnym.

Przeciwieństwem specjalizacji jest uogólnienie (patrz: uogólnienie)

bottom of page