top of page
English
spline
polski
English
polski
funkcja sklejana
funkcje sklejane stosowane są do interpolacji, aproksymacji i wygładzania krzywych lub powierzchni; dziedzina rozpatrywanej funkcji jest dzielona na części, a w każdej z nich stosuje się odpowiednią funkcję sklejaną, np. wielomian możliwie niskiego stopnia, tak aby spełnione zostały z góry zadane warunki dotyczące zwłaszcza ciągłości i różniczkowalności w całej dziedzinie.

bottom of page