top of page
English
stereoscope
polski
English
polski
stereoskop
przyrząd służący do stereoskopowej obserwacji stereogramu (patrz: stereogram).

bottom of page